Hvordan øke avkastningen på regnskapsbyrået

Spørsmål: Hvordan øke avkastningen på regnskapsbyrået hvis verken utfaktureringsgraden eller timeprisen kan økes?


Svar:
Redusere de andre (faste) kostnadene:

Avkastning uten digitaliseringJPG


Eller, kanskje et bedre svar:
Øke inntekten gjennom digitalisering:

Avkastning med digitaliseringJPGRiktig gjort digitalisering vil øke inntektene, uavhengig av lønnskostnaden.
Digitalisering, i likhet med det meste ellers, kommer med en kostnad. Men kostnaden skal komme godt under det digitalisering (eller timelønn) koster. Og her oppstår en ny margin som skapes på en annen måten enn ved salg av timer.

Inntekt som følge av digitalisering har gjerne en bedre margin enn timeverk.

Gjør deres egen beregning

Vi har laget en enkel kalkulator som viser hva som skjer med resultatgraden dersom man digitaliserer.

Legg inn deres egne tall og gjør en simulering. (Helt ufarlig; ingen registrering og vi lagrer eller misbruker ikke dataene dine.)
Klikk her for å åpne en kalkulator der du kan beregne gevinsten av digitalisering.


Flere inntektsstrømmer

Flere inntektsstrømmer resulterer ofte i bedre forretningsdrift og mer stabil omsetning, totalt sett. Å ikke være utelukkende avhengig av timene som utføres vil bidra til dette.

I tillegg er det sjelden at digitale løsninger går på en sykmelding, de tar aldri ferie, de er like effektive hver dag og de skal ikke på kurs. De skal ikke engang ha årlig medarbeidersamtale.
Det er heller ikke slik at regnskapsbyråenes inntekter øker av at kundene gjør en større del av regnskapsføreroppdraget selv.

Det er aldri feil å jobbe med kostnadsreduksjoner, men vekst kommer helst ved å jobbe med å øke inntekten. Og flere inntekter å fordele kostnadene på, er gjerne veien til bedre og mer stabil avkastning.


ØkonomiBistand har bistått regnskapsbransjen siden 1990. Våre løsninger skal bidra til at våre kunder er ledende i sin bransje. Vi er her om du vil høre mer om oss og det vi tilbyr.