Integrasjoner - limet mellom løsningene


Problemløsning ved hjelp av standardisering


Vi mener at når et regnskapsbyrå har tatt i bruk en integrasjon mellom to eller flere IT-systemer, så bør denne kunne tas i bruk på flere og flere klienter uten ytterligere behov for å kjøpe konsulenttjenester.

Regnskapsbransjen møter i økende grad en forventning fra kundene om at alle systemer skal kunne snakke sammen, uten behov for dobbeltregistrering. I og med at våre systemer er ledende i markedet, har en svært stor andel av de forsystemene som finnes allerede en ferdig integrasjon.

Når dette ikke er tilfelle, tilbyr vi integrasjoner til faste priser. Så langt det lar seg gjøre, så leveres integrasjonene på en slik måte at regnskapsbyrået kan benytte samme integrasjon på så mange klienter som det er behov for.

Våre integrasjonsløsninger dekker alle behov i markedet, fra sanntidsoppdatering til satsvise oppdateringer på faste tidspunkter.

Les gjerne mer på filoverføring.no.
 
 

Svenn-Chr. Svendsen:

Det skal bare virke

Jeg ønsker å levere løsninger slik at kundene lett kommer i gang og ikke må ta kontakt med oss gjentatte ganger. Sånn har det ikke alltid vært med integrasjonsløsninger, enkelte ganger har det vært litt for mye fram og tilbake for å få alt til å fungere.
Slik er det heldigvis ikke lenger.
Cloud Connection benytter ulike standardiserte integrasjonsløsninger og det er kundenes behov knyttet til den enkelte integrasjon som styrer valg av løsning. Det gjør at det er mye enklere å komme i gang.

Kunder som bestiller det de trenger og får det levert til rett tid er fornøyde kunder.

Svenn-Christian Svendsen,
salgssjef Regnskapsbransjen

 

Kontakt oss