Er det lønnsomt for regnskapsbransjen å digitalisere?

Vi skal ikke fortelle regnskapsbransjen hvilken forretningsmodell som er best. Det at ulike regnskapsbyråer har ulike prismodeller og går mot forskjellige markedssegmenter med unike tjenestetilbud er en styrke for både bransjen og næringslivet for øvrig.


Samtidig er det godt kjent at det er personalkostnader som er den største posten på debetsiden av resultatet. Parallelt med det, så hører vi av og til regnskapsførere som mener at IT-kostnadene bør komme så nært null som mulig.

Om man regner på det, så er det et begrenset handlingsrom i regnskapsbransjen. Dersom vi forutsetter at det er vanskelig å få utfaktureringsgraden over 85 %, at vi holder lønnskostnadene på 65 % og at konkurransen i bransjen øker, så kan ganske enkelt ikke lønnsomheten øke særlig.

Nedenfor har vi laget en enkel kalkulator. Tilpass inndataene til din virksomhet og se hva en digitaliseringsinvestering gjør for resultatet. IT kan være X-faktoren som øker lønnsomheten i nettopp ditt regnskapsbyrå. På den måten trygges arbeidsplasser og gjør det mulig å møte konkurranse fra andre aktører.

Om du har synspunkter til beregningen, så hører vi gjerne fra deg.

 
 

Svenn-Christian Svendsen:

Tallknusing

Tallknusing er regnskapsbyråene, altså kundene våre, sin spesialitet. Når vi likevel har laget en slik kalkulator, så er det fordi det for de aller fleste av oss er lettere å peke på hva andre kan og bør gjøre. 

Det er noe som heter at skomakerens barn har dårligst sko. Slik er det sikkert hos oss i ØkonomiBistand, også. Vi gir råd til våre kunder som vi absolutt burde lytte til selv. Men vi tillater oss derfor å by på en kalkulator som veldig enkelt tallfester hvilket potensial som ligger i å utnytte løsningene som vi i ØkonomiBistand tilbyr til regnskapsbransjen.

Svenn-Christian Svendsen,
salgssjef Regnskapsbransjen

 

Kontakt oss