Hvor lønnsom kan regnskapsbransjen bli?

Alle som selger timebaserte tjenester, har få, viktige faktorer å fokusere på. Og disse faktorene er vanskelige å påvirke på en måte som betydelig bedrer lønnsomheten. Men det finnes heldigvis en joker.

 

For et regnskapsbyrå er dette typisk:

  1. Timepris: Kan økes, men ikke uten å ta hensyn til konkurransesituasjonen.

  2. Gjennomsnittlig årslønn: Kan selvsagt reduseres, men det er vanskelig å få mer lønnsomhet gjennom redusert lønnsnivå.

  3. Antall timer i et årsverk: Vanskelig å gjøre mye med.

  4. Utfaktureringsgrad: Man kan alltids tilstrebe høyere utfaktureringsgrad, men mange byråer ligger allerede på 85 %. Da er det ikke enkelt å gjøre en større del gjennomsnittlig av timeforbruk direkte fakturerbart.

  5. Faste kostnader: Det er vel en grunn til at faste kostnader kalles faste...

 

Dersom faktorene er vanskelige å påvirke, så må man ansette flere for å øke byråets avkastning. Resultatgraden vil trolig ikke endre seg, for kostnadsbasen øker, relativt sett, like mye som omsetningen, om man ansetter flere personer med samme lønn og utfaktureringsgrad. For mange byråer vil også flere ansatte gi en økt «overhead» og stille større krav til lederen.

 

Reprising

Om man endrer oppdrag til å bli fastpriset, så låser man omsetningen på et visst nivå. Det finnes regnskapsbyråer som har forsøkt å øke omsetningen ved å fastprise. Dette har vært med blandet suksess; det er begrenset hvor mye mer virksomhetene vil betale for fastprisede regnskapstjenester. Regnskapstjenestene har jo en tendens til å koste omtrent det samme fra måned til måned, uansett.

 Granjpg


Treet som kan vokse inn i himmelen

Men så til de gode nyhetene. Det finnes ett tre som (foreløpig) ser ut til å vokse inn i himmelen. Digitalisering.

Om man tar inn effektivisering som følge av digitalisering i lønnsomhetsberegningen, vil resultatgraden påvirkes positivt.

 

Selv om ingen lever av prosenter, er resultatgrad uansett et mål på hvor godt man driver; hvor mange kroner av omsetningen blir liggende igjen på bunnlinja?

 

Test gjerne med deres egne tall. Klikk her for å åpne kalkulatoren.

 

 

Om du har synspunkter til kalkulatoren eller vil vite mer om hvilke tiltak vi anbefaler for regnskapsbransjen, så er det bare å ta kontakt med oss i ØkonomiBistand.