Visma Business på web og mobil


Man kan lure på hvorfor det ikke er gjort før. Men nå har vi gjort det. Du har tilgang til Visma Business på web og mobil.


VB Online for kundene av regnskapsbyrået

Med VB Online jobber man i Visma Business og Visma Dokumentsenter uten å ha programmene installert. Vi har flyttet Visma Business sin programkode ut på webben. På den måten kan tunge ekspertbrukere benytte Visma Business på tradisjonell måte, mens "lette" brukere kan benytte for eksempel mobilen til å registrere timer eller sjekke regnskapstall.
Selvsagt har vi også inkludert grafiske visninger, drill-down til bilag og litt tilleggsfunksjonalitet som ikke finnes i Visma Business.


VB Online er unik

Det finnes mange løsninger som er integrert med Visma Business. Felles for disse løsningene er at de fungerer på sin egen måte og i stor grad mellomlagrer data slik at det kan oppstå synkroniseringsproblemer. 
VB Online benytter Visma Business kildekode og data lagres kun ett sted; i Visma Business-databasen.


VB Online er enkel i bruk

Når vi tilbyr Visma Business-funksjonalitet i VB Online så er dette ikke ment å erstatte Visma Business for regnskapsførere. Ekspertbrukere trenger Visma Business med all funksjonalitet. Men for ansatte som trenger Visma Business av og til er VB Online et perfekt valg.


VB Online standardmoduler

Vi har delt opp løsningen i ulike moduler slik at det skal være enklest mulig for alle å finne det de har bruk for. Modulene kan selvsagt også kombineres.

Moduloversikt VB Online

Regnskapsoversikt

Lavterskel regnskapsrapportering som byrået kan tilby kostnadsfritt til alle kunder. Inngår i Byråpakken.

Rapportering

Regnskapsrapportering som også kan inkludere ikke oppdaterte bilag i rapportene.

Fakturering

Enkel fakturering der all statistikk og alle fakturakopier lagres i Visma Business

 
 

Salgsordre

Skriv og send tilbud, ordrebekreftelse og faktura. 

Attestasjon

Godkjenn fakturaer. Regnskapsfører følger attestasjonsflyten i Dokumentsenter.

Bilagsregistrering

Konter bilag. Last opp bilag. Kundene kan delta i regnskapsføringen slik dere blir enige om.

 
 

Timeregistrering

Timeregistrering og -godkjenning. Overfør timer til fakturering og Visma Lønn

Spesialtilpasninger

Mange virksomheter har sine egne tilpasninger i VB Online. Dette er aktuelt for større virksomheter eller bedrifter som har spesielle behov som vanskelig dekkes på annen måte.  Ta kontakt for mer informasjon.

 
 

Gisle Kobberød:

VB Online har alt

VB Online finner du i nettleseren men alt du gjør lagres rett i Visma Business. Du får tilgang til sentrale nøkkeltall og drill-down til bilagene. Du kan sende tilbud, ordrebekreftelse og faktura.

VB Online har både bilagsregistrering og enkel fakturaattestasjon, og nå er endelig også timeregistrering på plass. VB Online er så enkelt at man ikke trenger brukerveiledning, alle funksjoner følger vanlige behandlingsregler i Visma Business og Dokumentsenter.

Gisle Kobberød,
ansvarlig for VB Online

 

Kontakt oss

Kontakt oss