SAF-T-oppdatering og -vedlikehold – helt automatisk


Ingen manuell oppfølging av SAF-T

Vi har utvidet CC Overvåking med en spesialtilpasning for at det skal være lettere å imøtekomme kravene til SAF-T-innrapportering. Dette betyr at du ikke trenger inn på hver eneste bedrift i Visma Business for å gjøre tilpasninger manuelt.

Løsningen passer både for en enkelt gjennomgang av oppsettet i Visma Business og som en løsning som kontinuerlig står og overvåker alle bedrifter i Visma Business.

Produktark

For Visma Business-kunder med én eller få bedrifter

 • Vi utfører:
  • Automatisk påføring av SAF-T-konti i kontoplanen i aktuell(e) bedrift(er) i Visma Business
  • Automatisk påføring av SAF-T mva-koder i avgiftskodetabellen i aktuell(e) bedrift(er) i Visma Business
 • Dere får ved avsluttet jobb en rapport i Excel-format som viser all avvikende informasjon, jamfør oversikten lenger nede på denne siden
 • Dere vil ikke oppleve nedetid av noe slag mens arbeidet pågår; dere kan bruke Visma Business som vanlig hele tiden

Ta kontakt med oss via dette skjemaet for å bli kontaktet om den nye løsningen.

For regnskapsbyråer og Visma Business-kunder med mange bedrifter

 • Vi utfører
  • Automatisk påføring av SAF-T-konti i kontoplanen i samtlige bedrifter i Visma Business
  • Automatisk påføring av SAF-T mva-koder i avgiftskodetabellen i samtlige bedrifter i Visma Business
 • Dere får et eget og alltid oppdatert skjermbilde i Visma Business der dere hele tiden kan følge med på eventuelle mangler som måtte oppstå i samtlige bedrifter i Visma Business:
  SAF-T overvking eksempelJPG
 • Dere vil ikke oppleve nedetid av noe slag mens oppsettet pågår; dere kan bruke Visma Business som vanlig hele tiden.

Ta kontakt med oss via dette skjemaet for å bli kontaktet om den nye løsningen.

Høydepunkter i løsningen

 • Automatisk påføring av SAF-T-konti i kontoplanen i alle bedrifter i Visma Business , uten manuell inngripen.
  Her benyttes standard Visma Business-logikk for påføringen.
 • Automatisk påføring av SAF-T mva-koder i avgiftskodetabellen i alle bedrifter i Visma Business, uten manuell inngripen.
  Dette finnes det ingen standardlogikk for i Visma Business, vår metode baserer seg på standard bruk av Mva-tabellen i Visma Business.

 • Full oversikt over avvikende informasjon i alle bedrifter i Visma Business i ett skjermbilde:
  • Manglende SAF-T-konti i kontoplanen
  • SAF-T-konti i kontoplanen uten eksakt match
  • Ikke bekreftede SAF-T-konti i kontoplanen
  • Manglende SAF-T mva-koder i avgiftskodetabellen
  • Avvikende SAF-T mva-koder i avgiftskodetabellen
  • Manglende utfylling i Bedriftsopplysninger
  • Manglende adresseopplysninger på kunder
  • Manglende adresseopplysninger på leverandører
Klikk her for å åpne produktarket.

Ta kontakt med oss via dette skjemaet for å bli kontaktet om den nye løsningen. 
 
 

Kontakt oss