Innsending av SAF-T-filer fra Visma Business

Har dere fått beskjed fra myndighetene om å levere SAF-T-fil? Er dere ikke på siste versjon av Visma Business?

Dersom det oppstår en situasjon der dere må sende inn SAF-T-fil og det er usikkerhet om deres versjon av Visma Business sender en "god nok" fil, så kan Cloud Connection tilby følgende løsning:

  1. Eksporter alle tabeller fra Visma Business med standard eksportrutine.

  2. Pakk (zip) eksportfilen for å redusere filstørrelsen.

  3. Last opp filen ved hjelp av filer.regnskapsbransjen.no, velg "Få overføringskobling" og kopier koblingen.

  4. Send koblingen du nettopp kopierte i en e-post til regnskapsbransjen@okonomibistand.no. 

    Merk at dersom det eksporterte datasettet deres inneholder personopplysninger, så kan filer.regnskapsbransjen.no gjerne benyttes, men da må dere ikke sende koblingen på e-post til regnskapsbransjen@ cloudconnection .no. Ta da kontakt med oss for å formidle koblingen på annen måte.
    Dersom den zippede filen som skal sendes inn ikke er over 128 mb, kan den gjerne sendes til regnskapsbransjen@ cloudconnection .no ved hjelp av filoverføring.no. Bruk da telefonnummer 48052880 for tofaktorautentiseringen.

  5. Dere mottar SAF-T-fil i siste versjon fra Visma Business til dere som dere kan sende inn til myndighetene.

Merk at denne rutinen bør avtales med deres kontakt i Cloud Connection slik at vi er informert om oppdraget og har satt av tid til å gjøre vår del av jobben. Pris for å ta mot fil fra dere og sende SAF-T-fil tilbake er kr 980,-. Eventuell øvrig bistand faktureres etter medgått tid.