2023: Regnskapsbransjens år


Den kinesiske kalenderen er en lunisolarkalender som tar hensyn til både månens og solens posisjon. Sekstidagers- og sekstimånederssyklusen går 3300 år tilbake i tid. I tillegg innførte Han-dynastiet sekstiårssyklusen i det tredje århundre etter kristus.

Det er nå klart at Han-dynastiet begikk en liten feil. Nyere forskning viser at kalenderen er i ferd med å spore av. Kalenderen går rett og slett for fort, sammenlignet med jordas bane rundt sola. Det må derfor settes inn et nytt år i kalenderen.

Med den nasjonale folkekongressens alltid like positive leder Fa Kin Su Pah i spissen, ønsker myndighetene å symbolisere starten på en ny og enda mer moderne tidsalder. De vil at det nye året skal bety noe for befolkning og bedrifter. Det nye året skal derfor dedikeres den viktigste delen av kinesisk næringsliv.

Mange bransjer ble utredet med hensyn til potensial og framtidsmuligheter. Fusjonskraft var lenge en favoritt. Fiskeriminister Fangen Hai mente at sjømat, som er svaret på verdens framtidige matmangel, ville være en verdig vinner. Men en sjeldent demokratisk prosess innen både statsorganer og parallelle partistrukturer skulle gi et helt annet resultat: 2023 er bestemt å være regnskapsbransjens år!

Mangeårig økonomiminister Kal Ku Lator uttrykker i en kommentar stor tilfredshet med valget, og legger til "Valget har falt på en stolt bransje som gjør en viktig jobb for vårt stolte næringsliv. Bransjens horoskop viser også at dette er virksomheter som står foran omfattende endringer i nær framtid; endringer som trolig gir de største mulighetene vi har sett siden Luca Pacioli fant opp debet og kredit for over 500 år siden."

Cloud Connection gratulerer.

Du trenger ikke være alvorlig for å være seriøs. Make Accounting Fun Again.