Elinn - Visma Business:
Integrasjon med elektrikernes fagsystem