Contracing Works - Visma Business:
Integrasjon mot ordre- og prosjektstyringssystem for håndverkere

Ofte stilte spørsmål 1. Hvordan bestilles integrasjonen?
  • Denne siden er under utvikling. For bestilling, eller mer informasjon, send en epost til cw.support@cloudconnection.no.no

 2. 1.     Hva er Contracting Works og hva gjør denne integrasjonen?
  • Contracting Works er et komplett ordre- og prosjektstyringssystem for håndverksbransjen. Contracting Works leveres av Cloud Connection .

  • Integrasjonen overfører automatisk nødvendige data mellom Visma Business og Contracting Works . Denne integrasjonen leveres av Cloud Connection. 

 3. Hvordan er arbeidsfordelingen mellom prosjektleder/saksbehandler og regnskapsfører?
  • Grunntanken bak denne integrasjonen er at den som jobber med ordre og prosjekt skal benytte Contracting Works og at den som jobber med regnskap skal benytte Visma Business. Alt for ofte ser man at integrasjoner ikke gir klare nok skillelinjer mellom fagområder. Denne integrasjonen gjør at regnskapsfører ikke trenger å benytte Contracting Works og tilsvarende trenger ikke prosjektleder/saksbehandler benytte Visma Business:
   1. Den som jobber med ordre/prosjekt klargjør for fakturering/kreditering i Contracting Works .
   2. Dersom inngående fakturaer skal kobles mot ordre i Contracting Works bør prosjektleder/saksbehandler ha tilgang til VDC/Approval.
   3. Integrasjonen overfører det om skal faktureres til Visma Business,  og returnerer informasjon til Contracting Works (Fakturanummer, fakturadato, Bruttobeløp, forfallsdato, etc).
   4. Fakturering og påfølgende oppfølging (purring, betalingsregistrering, et cetera) skjer fra Visma Business, enten manuelt eller ved hjelp av automatikk. Bruk gjerne standard faktureringsvindu i Visma Business. Fakturaformular tilpasses ved behov.

 4. Hvilke data overføres fra Contracting Works til Visma Business?

  • Prosjekt / Arbeidsordre.  Det er KUN i Contracting Works at man vil ha et komplett prosjektregnskap / DB pr ordre.
  • Kunder (Opprettes i Contracting Works, vedlikeholdes i begge systemer).
  • Produkter (Kun produkter som er nødvendige for å opprette faktura blir overført til Visma Business. Contracting Works holder orden på komplett produktregister og priser.)
  • Fakturagrunnlag overføres fra Contracting Works til ordre i Visma Business.
  • Nødvendige fakturavedlegg fra Contracting Works til Visma Business (kun pdf).
  • Øvrige verdier hentes fra oppsettet i Visma Business (kontoplan, ansatte, MVA-koder, evt eksisterende leverandører og kunder). Generelt gjelder det at alle register må sjekkes før systemene kobles sammen.
  • Inngående faktura vil danne materialseddel i Contracting Works dersom den er koblet mot arbeidsordre.
  • Lønnsgrunnlag eksporteres fra Contracting Works til lønnssystem.

 5. Hvor ofte overføres data?
  • Overføringsfrekvensen bestemmes av CC sammen med kunde.

 6. Vi har spørsmål til hvordan vi skal sette opp Visma Business.
  • For Visma Business-support må du kontakte din Visma Business-partner. De kan bistå med spørsmål rundt oppsett og bruk av og i Visma Business. 
   • Vi vil styre inntektsføring av produktene som faktureres:  Dette gjøres på vanlig måte i Visma Business. Avgifts- og bokføringskonto bestemmes av fakturalinjeregel i Contracting Works, men kan overstyres i VB før utfakturering.

 7. Hva trengs av programvare for å benytte denne integrasjonen?
  • Contracting Works 
  • Visma Business (Ta kontakt med din eksisterende Visma-partner, eventuelt Cloud Connection for mer informasjon)
   • Med den nye lisensstrukturen er nødvendig VBS tjenerlisens (VBS Server Integration) inkludert. Den gamle lisensmodellen krever anskaffelse av denne lisensen.
   • For å fakturere i Visma Business kreves rettigheter til dette.
  • Det kan være behov for å gjøre tekniske endringer i operativsystem, brannmur eller lignende.  

 8. Hva koster integrasjonen?
  • Integrasjon mellom Contracting Works og Visma Business:
   • Oppstart/oppsett kr 15 000,-
   • Pris per måned per bedrift kr 1 800,- 
   • Ved behov for ytterligere tilpasninger kan det påløpe ekstra kostnader.

 9. Hva skjer ved flytting og oppgradering av Visma Business?
  • Ved oppgradering av Visma Business må integrasjonen settes opp på nytt med programfiler som fungerer mot den nye versjonen av Visma Business.  Ta kontakt med oss i god tid før oppgradering.
  • Dersom Visma Business-dataene flyttes til ny SQL Server må den sentrale lisensen som styrer selve integrasjonen oppdateres. Ta kontakt med oss i god tid før flytting.

 10. Teknisk informasjon
  • Bruker vbs er opprettet med Moduler = 8388608. Dette må ikke endres. (Dersom vbs tjenerintegrasjon på forhånd er opprettet med annet brukernavn så vil dette bli brukt.)
  • Bruker vbs har fått passord tilsvarende system-brukeren i Visma Business. Dette må ikke endres.
  • Systembruker benyttes som ContextUser for vbs og må ikke endres.
  • Løsningen bruker windowsservicen CC Integrasjon. Denne er satt opp med samme bruker som windowsservicene til Visma Dokumentsenter, og må administreres på samme måte som disse.
  • Løsningen er installert sammen med Visma Business-installasjonen på applikasjonsserveren
  • Løsningen må rekonfigureres dersom SQL-bruker sa får nytt passord, eller at løsningen flyttes til ny SQL Server-instans.
  • Løsningen er avhengig av nettilgang for lisenssjekk. Dette blir testet under installasjon.
  • For å sende eventuelle feilmeldinger forutsettes det at port 587 til smtp.webhuset.no er åpen på applikasjonsserver.

 11. Om det ikke virker! 
  • Hvis overføringen for dette firmaet ikke fungerer:
   1. Kjør omstart av CC Integrasjonens Windows tjeneste. Den kjører på samme applikasjonsserver som Visma Business. (Kontakt eventuelt driftsansvarlig for å gjøre dette.)
   2. Sjekk at CC Integrasjonens Windows tjeneste kjører med samme bruker som Visma Dokumentsenter sine Windows tjenester.  (Kontakt eventuelt driftsansvarlig for å gjøre dette.)
   3. Dersom det er gjort tekniske endringer på serveren, ta kontakt med Cloud Connection .
   4. Sjekk at det ikke er gjort tekniske endringer på serveren som begrenser muligheten for å kommunisere over Internett. Data hentes via webtjeneste og løsningen benytter nettbasert lisenssjekk.