Bedriftsstatus ØB Intelligent Cremul-kontering  

Brukerveiledning for Bedriftsstatus ØB Intelligent Cremul-kontering

Dette vinduet er ment for å kunne følge opp ØB Intelligent Cremul på bedriftsnivå samt for vedlikehold av lisens.

 

Fanen ØB Intelligent Cremul - Status og kjøretidspunkter

 • Denne fanen viser følgende, ovenfra og ned: 
  1. Siste tidspunkt der ØB Intelligent Cremul har gjennomført automatisk kontering på denne bedriften/regnskapsklienten.  (Dersom det på kjøretidspunktet ikke var bilag å kontere, vil likevel datoen være oppdatert.)
  2. Siste tidspunkt der ØB Intelligent Cremul har gjennomført automatisk kontering, uavhengig av bedrift/regnskapsklient.

Fanen Lisens

 • Denne fanen har to underfaner. Hvilken som skal brukes avhenger av hvorvidt din bedrift har anskaffet en lisens som prises per bedrift.
  1. Klientversjon  
    Viser status på lisensen samt mulighet for innlegging av lisens.
    Brukes ikke dersom det benyttes firmalisens. Det vil da stå at lisens mangler på fanen Klientversjon, men det er fordi den ikke
    benyttes.
  2. Firmaversjon  
    Viser status på lisensen samt mulighet for innlegging av lisens. Brukes ikke dersom det benyttes klientlisens. Det vil da stå at
    lisens mangler på fanen Firmaversjon, men det er fordi den ikke benyttes