CC Produkt- og prisoppdatering

Brukerveiledning for CC Produkt- og prisoppdatering

CC Produkt- og prisoppdatering er den gode løsningen for å oppdatere og legge inn produkter og priser i Visma Business. Med denne løsningen unngås dobbeltoppføringer i prislistene, samtidig som kunde(gruppe)spesifikke priser både kan videreføres og holdes oppdatert. Produkter både oppdateres og nyregistreres i samme rutine.


Det er selvsagt ikke behov for å lage importfiler eller avanserte rutiner.

Fane Oppdatering

Her vises siste statusmelding fra løsningen. Om det eventuelt er noe som må rettes opp før oppdatering av produkter og priser kan finne sted, så gis det beskjed om det.

Knappen "Oppdater Produkt og Pris- og rabattmatrise"
Når du trykker på denne knappen vil oppdatering skje. Ved eventuelle feilsituasjoner vil feil bli logget for utbedring, i så fall skjer ingen oppdatering. Oppdateringen forventes å være ferdig i løpet av ett minutt.

Knappen "Oppdater vindu"
Som ellers i Visma Business, må man oppdatere skjermbildet for å se endringer som har skjedd. Ved å trykke på denne knappen, oppdateres hele vinduet. (Tilsvarer Shift + F5)


Fane Lim inn produkter


Denne fanen er ment for å lime inn produkter som skal legges inn, eventuelt oppdateres i tabellen Produkt i Visma Business. Det er mange skjulte kolonner som kan hentes fram. Rekkefølgen på kolonnene kan selvsagt tilpasses.

Merk at en del kolonnenavn avsluttes med et spesialtegn. Dette sier noe om hvordan CC Produkt- og prisoppdatering håndterer de verdiene som legges inn:
 • #: Det som legges inn i denne kolonnen blir validert i dette skjermbildet. Det betyr at verdier som ikke finnes, for eksempel et prosjektnr som ikke finnes i tabellen Prosjekt i Visma Business, ikke vil bli registrert.
  Merk at dette også gjelder alle 12 ansvarsenheter, for eksempel avdeling og prosjekt.
 • +: Teksten som legges inn i denne kolonnen kan være for lang for tilsvarende felt i tabellen Produkt. I så fall vil teksten kuttes på høyre side. For oversikt over hvilke felter dette gjelder, se nedenfor.
 • §: Riktigheten av verdier registrert i denne kolonne blir validert før overføring til Produkt-tabellen. Eventuelle feil vil komme fram ii den blå kolonnen Feilmelding i dette vinduet samt på fanen Oppdatering .

Fane Lim inn produkter forts.


Denne fanen er ment for å lime inn produkter som skal legges inn, eventuelt oppdateres i tabellen Produkt i Visma Business. Her er flere kolonner tilgjengelige - kombinert med de kolonnene som kan brukes på fanen Lim inn produkter dekkes så å si hele tabellen Produkter.

Spesialtegn til slutt i kolonnenavnene har samme betydning som på fanen Lim inn produkter.

Det forutsettes at når denne fanen brukes, så er også produktet registrert på fanen Lim inn produkter.


Fane Lim inn priser


Denne fanen er ment for å lime inn priser som skal legges inn, eventuelt oppdateres i tabellen Pris- og rabattmatrise i Visma Business. Det er mange skjulte kolonner som kan hentes fram. Rekkefølgen på kolonnene kan selvsagt tilpasses.

Spesialtegn til slutt i kolonnenavnene har samme betydning som på fanen Lim inn produkter.

Det er mulig å legge inn priser på produkter som ikke ligger på fanen Lim inn produkter.

Produktnr som eventuelt angis i feltet Strukturproduktnr må eksistere i Visma Business før oppdatering kan finne sted.


Fane Lim inn priser forts.

Denne fanen er ment for å lime inn priser som skal legges inn, eventuelt oppdateres i tabellen Pris- og rabattmatrise i Visma Business. Her er flere kolonner tilgjengelige - kombinert med de kolonnene som kan brukes på fanen Lim inn priser dekkes så å si hele tabellen Pris- og rabattmatrise.

Spesialtegn til slutt i kolonnenavnene har samme betydning som på fanen Lim inn produkter.

Det forutsettes at når denne fanen brukes, så er også produktet registrert på fanen Lim inn produkter.


Fane Prisoppdateringskriterier


Her kan du styre hvilke rader i tabellen Pris og rabattmatrise som skal erstattes av eventuelle nye linjer som er registrert på fanen Lim inn produkter.

Eksempel:
Dersom det står et kryss i kolonnen Kundeprisgr. 1 så må verdien i dette feltet, i tillegg til Produktnr, være identisk på linjen som allerede ligger i Pris- og rabattmatrise og den nye linjen som nå skal overføres til Pris- og rabattmatrisen for at den "gamle" linjen i Pris- og rabattmatrise skal erstattes. Dersom ikke Kundeprisgr. 1 er lik på "gammel" og "ny" linje vil den "gamle" linjen bli liggende sammen med den nye linjen i Pris- og rabattmatrise.
Dette er særlig nyttig i de tilfellene der det er registrert spesielle priser for enkelte avdelinger/kunder/kundegrupper/et cetera.
Det er mulig å krysse av alle mulige kombinasjoner av felter som skal være identiske for at eksisterende linje i Pris- og rabattmatrise skal erstattes ved overføring av nye priser.


Sett "Til dato" på eksisterende priser i Pris- og rabattmatrisen
Dersom det står et kryss i dette feltet, vil eksisterende linjer, som ellers ville blitt slettet for å gjøre plass til nye priser, ikke slettes. I stedet vil de "gamle" linjene i Pris- og rabattmatrisen få utfylt feltet "Til dato" med dato som tilsvarer dagen før det som settes i feltet "Til dato" under fanen "Lim inn priser".

Hvis det ikke er utfylt noen dato i feltet "Til dato" under fanen "Lim inn priser" og det er avkrysset for at det skal settes "Til dato" på eksisterende priser i Pris- og rabattmatrisen, vil "gammel" linje i Pris og rabattmatrisen få satt 31.12.1979 som dato i feltet "Til dato" og nye linjer som settes inn vil få satt 1.1.1980 som dato i feltet "Fra dato".

Dersom det legges inn flere priser for samme produkt som tilfredsstiller samme prisoppdateringskriterier med samme "Fra dato", må det ryddes manuelt i Pris- og rabattmatrisen. De linjene som må slettes manuelt vil ha "Til dato" som er dagen før "Fra dato".

Felter som får begrenset lengde ved oppdatering


De kolonneoverskriftene som slutter med + har en egen funksjonalitet: Teksten som legges inn i denne kolonnen kan være for lang for tilsvarende felt i tabellen Produkt. I så fall vil teksten kuttes på høyre side. Vi har gjort det slik fordi det er enklere for mange brukere å korrigere dette i Visma Business enn i Excel.

Dette gjelder følgende felt:
 • Beskrivelse: Kan lime inn 260 tegn, begrenses til 60 tegn i Produkter
 • Opplysning 1: Kan lime inn 260 tegn, begrenses til 40 tegn i Produkter
 • Opplysning 2: Kan lime inn 260 tegn, begrenses til 40 tegn i Produkter
 • Opplysning 3: Kan lime inn 260 tegn, begrenses til 40 tegn i Produkter
 • Trans.opplysn. 1: Kan lime inn 60 tegn, begrenses til 40 tegn i Produkter
 • Trans.opplysn. 2: Kan lime inn 60 tegn, begrenses til 40 tegn i Produkter
 • Trans.opplysn. 3: Kan lime inn 60 tegn, begrenses til 40 tegn i Produkter
 • Overstyr beskrivelse: Kan lime inn 260 tegn, 30 tegn overføres til Pris- og rabattmatrise
I tillegg blir Produktnr validert på antall tegn. Det er mulig å lime inn produktnr med 60 tegn, men dersom et produktnr er på over 40 tegn vil du bli informert om dette og få mulighet til å korrigere