ØB Overvåking SAF-T

Brukerveiledning for ØB Overvåking SAF-T

Innledning

Hvordan inkludere regnskapsklienter/bedrifter

Om du vil ta i bruk løsningen på en ny regnskapsklient/bedrift eller unnta en regnskapsklient/bedrift så brukes vinduet ØB Innstillinger.

ØB Overvåking SAF-T er databasegruppe 51053.

Med ØB Overvåking SAF-T er det mulig å velge «Legg til alle bedrifter» i feltet Medlemshåndtering inne på databasegrupper. Da vil etter hvert den valgte databasegruppen fylles med databaser for henholdsvis Visma Business og Visma Lønn.
Dersom en bedrift ikke skal være med i overvåkingen/oppdateringen så vil det hjelpe lite å slette bedriften, da blir den jo automatisk lagt til på nytt igjen. Sett i stedet kryss i kolonnen Unntas bak den aktuelle bedriften.

Oppdateringstidspunkt står på fanen Status og grunnoppsett i vinduet ØB Overvåking SAF-T.


Fanen Oversikt per avvik

På de ulike underfanene vises avvik i forbindelse med SAF-T. Dersom ingenting kommer fram kunder en fane, er det ingenting som avviker.
Fanen Oversikt per bedrift

Her kan du velge én bestemt bedrift og få opp alle avviksmeldinger på akkurat denne bedriften.
Fanen Status og grunnoppsett

Tidspunkt for siste oppdatering vises øverst i vinduet.Automatisk utfylling

ØB Overvåking SAF-T kan bistå med korrket oppsett i Visma Business. Automatisk oppdatering gjøres alltid før oversiktsfanene i vinduet blir oppdatert.

Påfør SAF-T-konti i kontoplanen på konti der SAF-T-konto ikke er utfylt
Sett kryss dersom dere ønsker automatisk utfylling av SAF-T-konti der SAF-T-konto ikke er satt

Påfør SAF-T mva-koder i avgiftskodetabellen der SAF-T mva-kode ikke er utfylt
Sett kryss dersom dere ønsker automatisk utfylling av SAF-T- mva-kode i avgiftskodetabellen der SAF-T mva-kode ikke er satt

Påfør fiktivt postnr og poststed på kunder og leverendører der Landnr <> 0/47
Sett kryss dersom dere ønsker automatisk påføring av fiktige postnr og postasted (fylles ut med "xxx") på utenlandske kunder og leverandører som er benyttet i regnskapet fra og med 1.1.2020.

Endre konto 9990 til 9999 i Mva-tabellen, jf ny standard i Visma Business
Visma Business har i løpet av de siste versjonene sluttet å bruke konto 9990 (Dummy konto MVA nr. tabell) til å bruke konto 9999 (Observasjonskonto) for
 • Inng. konto for følgende mva nr:
  • 10 (Kjøp gull og klimakvoter høy sats - Post 13 og 14)
 • Utg. konto for følgende mva nr:
  • 3 (Kjøp tjenester i utlandet høy sats - Post 12 og 17)
  • 5 (Kjøp tjenester i utlandet lav sats - Post 12 og 17)
  • 8 (Innførsel MVA høy sats - Post 9 og 17)
  • 9 (Innførsels MVA middels sats - Post 10 og 18)
  • 10 (Kjøp gull og klimakvoter høy sats - Post 13 og 14)
Ved å krysse av vil konto 9990 byttes til 9999 dersom 9999 finnes i kontoplanen.
Det anbefales å benytte samme konto som i ny standard i Visma Business.

Kryss av "Tjenester" i Tjenestetype på avg.koder med "tjenester" i beskrivelsen
Visma Business har i løpet av de siste versjonene innført tjenestebegrepet på enkelte avgiftskoder. Ved å sette kryss her settes Tjenestetype = 1 Tjenester på alle avgiftskoder der beskrivelsen inneholder "tjenester" og ikke inneholder "omv". Sistnevnte er forkortelse for "omvendt avgiftsplikt" og tas med fordi for eksempel avgiftskoden som i dag heter "Kjøp av klimakvoter eller gull høy sats" tidligere het "Kjøp av varer og tjenester innenlands med omvendt avgiftsplikt" selv om dette ikke er en tjeneste som sådan.

Bruk konto 2704 for Utg. konto kjøp på Mva nr 10
Visma Business har i løpet av de siste versjonene byttet navn på en kolonne i Merverdiavgift-tabellen. Kolonnen som tidligere het "EU-mva konto" heter nå "Utg. konto kjøp av varer og tj. fra utl.". I denne forbindelse benyttes konto 2704 (Utgående MVA ved innenl. kjøp av varer og tj. med omvendt avgiftsplikt, høy sats) i denne kolonnen på Mva nr 10 (Kjøp gull og klimakvoter høy sats - Post 13 og 14).

Ved å sette kryss her benyttes konto 2704 på Mva nr 10 dersom "Utg. konto kjøp av varer og tj. fra utl." ikke er utfylt og konto 2704 allerede brukes i kolonnen "Kredit MVA-konto omvendt avgiftsplikt".

Selv om det er sjelden å kjøpe gull og klimakvoter anbefales det sterkt å ha riktig utfylling i mva-tabellen. Hvis ikke vil tilsvarende avgiftskode komme opp som avvik dersom SAF-T mva-kode ikke er riktig satt inn.

Løsningen baserer seg på følgende standardoppsett i Visma Business

avgiftskodetabellJPG


mva-tabellJPG