CC Overvåking SAF-T

Brukerveiledning for CC Overvåking SAF-T

Innledning

Hvordan inkludere regnskapsklienter/bedrifter

Om du vil ta i bruk løsningen på en ny regnskapsklient/bedrift eller unnta en regnskapsklient/bedrift så brukes vinduet CC Innstillinger.

CC Overvåking SAF-T er databasegruppe 51053.

Med CC Overvåking SAF-T er det mulig å velge «Legg til alle bedrifter» i feltet Medlemshåndtering inne på databasegrupper. Da vil etter hvert den valgte databasegruppen fylles med databaser for henholdsvis Visma Business og Visma Lønn.
Dersom en bedrift ikke skal være med i overvåkingen/oppdateringen så vil det hjelpe lite å slette bedriften, da blir den jo automatisk lagt til på nytt igjen. Sett i stedet kryss i kolonnen Unntas bak den aktuelle bedriften.

Oppdateringstidspunkt står på fanen Status og grunnoppsett i vinduet CC Overvåking SAF-T.


Fanen Oversikt per avvik

På de ulike underfanene vises avvik i forbindelse med SAF-T. Dersom ingenting kommer fram kunder en fane, er det ingenting som avviker.
Fanen Oversikt per bedrift

Her kan du velge én bestemt bedrift og få opp alle avviksmeldinger på akkurat denne bedriften.
Fanen Status og grunnoppsett

Tidspunkt for siste oppdatering vises øverst i vinduet.Automatisk utfylling

CC Overvåking SAF-T kan bistå med korrket oppsett i Visma Business. Automatisk oppdatering gjøres alltid før oversiktsfanene i vinduet blir oppdatert.

Påfør SAF-T-konti i kontoplanen på konti der SAF-T-konto ikke er utfylt
Sett kryss dersom dere ønsker automatisk utfylling av SAF-T-konti der SAF-T-konto ikke er satt

Påfør SAF-T mva-koder i avgiftskodetabellen der SAF-T mva-kode ikke er utfylt
Sett kryss dersom dere ønsker automatisk utfylling av SAF-T- mva-kode i avgiftskodetabellen der SAF-T mva-kode ikke er satt

Påfør fiktivt postnr og poststed på kunder og leverendører der Landnr <> 0/47
Sett kryss dersom dere ønsker automatisk påføring av fiktige postnr og postasted (fylles ut med "xxx") på utenlandske kunder og leverandører som er benyttet i regnskapet fra og med 1.1.2020.

Påfør SAF-T kontonavn i Opplysning7 i HB-konto (Kontoplan). Se brukerveiledning!
Sett kryss her dersom dere ønsker at navnet på SAF-T-kontoen skal overføres til kolonnen Opplysning 7 i Hovedbokskonto (Kontoplan). 
Dette vil lette avstemmingen av SAF-T-konto mot egen kontoplan.
NB! Denne rutinen vil overskrive det som allerede måtte stå i Opplysning 7. Dersom du har en bedrift i Visma Business der Opplysning 7 i tabellen Hovedbokskonto brukes til noe annet så MÅ følgende gjøres på denne bedriften FØR du krysser av for å påføre SAF-T kontonr i Opplysning 7:
Legg inn følgende linje i tabellen Tekst (Finnes typisk ved å velge vinduet Bedriftsparametre - Generelt - Tekster:
Land = 47, Teksttype = 150, Tekstnr = 510513, Tekst = Ikke oppdater Opplysning 7
Tekst er ikke nødvendig å fylle ut, men er greit for å holde orden på hva denne linjen gjelder. Husk å lagre. Når denne linjen er lagt inn vil ikke Opplysning 7 i tabellen Hovedbokskonto bli brukt til SAF-T kontonavn i Opplysning 7 på denne bedriften.

Avg.k.behandl. = 1 for avgiftskode Ikke oppgavepliktig salg
Sett kryss dersom dere ønsker automatisk påføring av Ikke oppgavepliktig i kolonnen Avg.k. behandl. på avgiftskode med Beskrivelse som starter med "Ikke oppg" og Omsetningsklasse = 13.

Kryss av "Tjenester" i Tjenestetype på avg.koder med "tjenester" i beskrivelsen
Visma Business har i løpet av de siste versjonene innført tjenestebegrepet på enkelte avgiftskoder. Ved å sette kryss her settes Tjenestetype = 1 Tjenester på alle avgiftskoder der beskrivelsen inneholder "tjenester" og ikke inneholder "omv". Sistnevnte er forkortelse for "omvendt avgiftsplikt" og tas med fordi for eksempel avgiftskoden som i dag heter "Kjøp av klimakvoter eller gull høy sats" tidligere het "Kjøp av varer og tjenester innenlands med omvendt avgiftsplikt" selv om dette ikke er en tjeneste som sådan.

Angi MVA-sats type (for utg. XML-fakt.) ut fra Mva-nr, Oms.kl. og Avg.k.behandl.
Fyller ut feltet MVA-sats type i Avgiftskodetabellen i henhold til standard Visma Business-oppsett
Løsningen baserer seg på følgende standardoppsett i Visma Business

AvgiftskodetabellenJPG


Mva-tabellenJPG