CC Innstillinger

Brukerveiledning for CC Innstillinger

Dette vinduet brukes for å koble ulike løsninger fra Cloud Connection med de ønskede firmaene i Visma Business.


Fanen Oversikt


Her vises følgende:

  • Status for eventuell filnedlasting fra ELMA og påfølgende oppdatering
  • Overvåking av autoimportområdet til Visma Dokumentsenter; eventuelle dokumenter som ikke Dokumentsenter har importert vil bli rapportert påfølgende dag.
    Det er også mulig å motta SMS dersom dokumenter ikke blir importert, i så fall må CC Smooth SMS være aktivert. Mobilnummer som angis må ha 8 siffer. 


Fanen Databaser

Denne fanen viser tilgjengelige firma i Visma Business og eventuelt andre databaser som er tilgjengelige. Følgende kolonner oppdateres automatisk: Navn, Fullt databasenavn, Database owner (DBO) Opprinnelse. Øvrige kolonner kan fylles ut manuelt dersom ulike CC-løsninger krever dette.

Dersom vinduet CC Innstillinger kan åpnes fra en firmadatabase i Visma Business som er i bruk, så vil det ikke vises noen tabell her. Det er fordi Ansvarsenhet 7 da vil kunne dukke opp i for eksempel Visma Net Approval. Dette påvirker ikke funksjonaliteten til løsninger levert fra Cloud Connection som benytter Cc Innstillinger, men dersom det er behov for å legge til eller fjerne firma fra løsningene så må Ansvarsenhet 7 fylles ut med Database under fanen Grunnoppsett, jamfør avsnittet Grunnoppsett nedenfor. Etter endring kan teksten Database i Ansvarsenhet 7 fjernes. 


Fanen Databasegrupper

Denne fanen viser tilgjengelige databasegrupper til venstre. Til høyre legger man inn de firmaene som skal tilknyttes tjenesten. For eksempel er det en databasegruppe nummer 51020, CC Smooth Deposits , og de firma som skal ha automatisk kreditkontering av innbetalinger legges inn som databasegruppemedlemmer til høyre i skjermbildet når man står på databasegruppe 51020.

Feltet Medlemshåndtering skal ikke brukes med mindre det er angitt i brukerdokumentasjonen til den enkelte databasegruppe.

Dersom vinduet CC Innstillinger kan åpnes fra en firmadatabase i Visma Business som er i bruk, så vil det ikke vises noen tabell her. Se avsnittet Databaser ovenfor.

Fanen CC Smooth Data Transfer

Filmottak på e-post

  • Status viser om løsningen er satt opp og klar til bruk.
  • Filtyper viser de filtypene som skal kunne hentes ned på fil. Det anbefales å ikke sette opp flere filtyper enn nødvendig for å motta ønskede data. 
Mottak CC Smooth Data Transfer
  • Skriv inn e-postadresse og serveradresse til mappen som filene skal lagres på.
  • Husk at oppsett må være bestilt på www.regnskapsbransjen.no/fakturapost før tjenesten kan tas i bruk.

Fanen Logger

CC Integrasjon
Her vises et utdrag av loggen fra CC Integrasjon. CC Integrasjon er "motoren" som driver løsningene som administreres fra CC Innstillinger-klienten.

CC Smooth Data Transfer
Her vises hendelseslogg i forbindelse med CC Smooth Data Transfer .

Distribusjon av automatikk
Rydding i bedrifter: Her vises dato for når sist distribuert automatikk på den enkelte bedriftsdatabase er ryddet. Ved akutt behov for rydding så kan denne datoen (ååååmmdd) stilles tilbake.
Aktivstatus: Må stå til Aktiv for at automatikk skal kjøre. (Fungerer som dødmannsknapp.) Denne innstillingen påvirker ikke distribusjonen av automatikk, kun hvorvidt automatikken er aktiv.


Fanen Ansatte

Enkelte løsninger krever at ansatte på regnskapsbyrået er opprettet som ansatte. Det gjelder for eksempel dersom man skal sette ansvarlige regnskapsførere og oppdragsansvarlige på klientene i forbindelse med CC Overvåking.

På denne fanen registreres ansatte. Legg inn ansattnummeret i de to første kolonnene, deretter navn, brukernavn og mobilnummer.


Fanen Grunnoppsett

Oppsettet på denne fanen skal normalt ikke endres på.

Dersom vinduet CC Innstillinger kan åpnes fra en firmadatabase i Visma Business som er i bruk, så vil det ikke stå noen verdi i feltet Ansvarsenhet 7. Se avsnittet Databaser ovenfor for mer informasjon.Fanen Eksterne adresser

Register for eksterne adresser benyttet av CC-løsninger, for eksempel ligger ELMA-registeret i denne tabellen dersom det benyttes løsninger fra Cloud Connection som er avhengige av dette.