ØB Automatkontering

Brukerveiledning for CC Automatkontering


Innledning

Hvordan inkludere regnskapsklienter/bedrifter

Om du vil ta i bruk løsningen på en ny regnskapsklient/bedrift eller unnta en regnskapsklient/bedrift så brukes vinduet CC Innstillinger.

CC Overvåking SAF-T er databasegruppe 51053.

Med CC Overvåking SAF-T er det mulig å velge «Legg til alle bedrifter» i feltet Medlemshåndtering inne på databasegrupper. Da vil etter hvert den valgte databasegruppen fylles med databaser for henholdsvis Visma Business og Visma Lønn.
Dersom en bedrift ikke skal være med i overvåkingen/oppdateringen så vil det hjelpe lite å slette bedriften, da blir den jo automatisk lagt til på nytt igjen. Sett i stedet kryss i kolonnen Unntas bak den aktuelle bedriften.

Oppdateringstidspunkt står på fanen Status og grunnoppsett i vinduet CC Overvåking SAF-T.


Fanen Oversikt per avvik

På de ulike underfanene vises avvik i forbindelse med SAF-T. Dersom ingenting kommer fram kunder en fane, er det ingenting som avviker.
Fanen Oversikt per bedrift

Her kan du velge én bestemt bedrift og få opp alle avviksmeldinger på akkurat denne bedriften.
Fanen Status og grunnoppsett

Tidspunkt for siste oppdatering vises øverst i vinduet.

Automatisk utfylling:
Dersom dere ønsker automatisk utfylling av SAF-T-konti, SAF-T mva-koder eller påføring av fiktive postnr og poststed (fylles ut med «xxx») på utenlandske kunder og leverandører som er benyttet i regnskapet fra og med 1.1.2020, så settes et kryss bak hver regel som ønskes aktivert. Merk at ØB Overvåking SAF-T da vil oppdatere på samtlige bedrifter som er med i databasegruppe 51053, jamfør ovenfor. Automatisk oppdatering gjøres alltid før oversiktsfanene i vinduet blir oppdatert.
Løsningen baserer seg på følgende standardoppsett i Visma Business

avgiftskodetabellJPG


mva-tabellJPG