Hvordan øke avkastningen?

Spørsmål: Hvordan øke avkastningen på regnskapsbyrået hvis verken utfaktureringsgraden eller timeprisen kan økes?


Svar:
Redusere de andre (faste) kostnadene.

Avkastning uten digitaliseringJPGEller, kanskje et bedre svar:
Øke inntekten gjennom digitalisering.

Avkastning med digitaliseringJPGDigitalisering gjort riktig vil øke inntektene, uavhengig av lønnskostnaden.
Digitalisering, i likhet med det meste ellers, kommer med en kostnad. Men kostnaden skal komme godt under det digitalisering koster. Og her oppstår en ny margin som skapes på en annen måten enn ved salg av timer.

Flere inntektsstrømmer resulterer ofte i bedre forretningsdrift og mer stabil omsetning, totalt sett.

I tillegg er det sjelden at digitale løsninger går på en sykmelding, de tar aldri ferie, de er like effektive hver dag og de skal ikke på kurs. De skal ikke en gang ha medarbeidersamtale.

Det er aldri feil å jobbe med kostnadsreduksjoner, men vekst kommer ofte ved å jobbe med å øke inntekten. Flere inntekter å fordele kostnadene på er gjerne veien til bedre avkastning.

Er det lønnsomt for regnskapsbransjen å digitalisere?

 
 

Gisle Kobberød:

Digitalisering har blitt hverdagen

Hver dag bistår vi våre kunder med å bli mer digitale. Dette er ikke noe som skjer over natten, det er en lang prosess. Våre løsninger kan tas i bruk i det tempo som regnskapsbyråene og deres kunder ønsker.

Løsningene vi leverer bidrar til mer effektiv og bedre regnskapsføring, enten kunden leverer bilag en gang for året eller følger regnskapet på mobilen, hver eneste dag. 
Når vi snakker digitalisering er det på regnskapsbyråenes og næringslivets premisser. Vi ser det virker.

Gisle Kobberød,
leveranseansvarlig

 

Kontakt oss