Selvgjort regnskap er velgjort regnskap?

Spesialister får mer og mer å gjøre: «Ingen» tør å skifte en kran uten å bestille rørlegger. Maling er en form for dugnad vi kjøper oss ut av. Få virksomheter har egne vaskere i femtenprosent-stilling, de leier inn fra profesjonelle firma der ansatte har fagbrev.

Men føre regnskap, det ønsker næringslivet å gjøre selv?


For all del; for noen virksomheter er det riktig og fornuftig å føre regnskapet selv, gjerne i samarbeid med et autorisert regnskapsbyrå. Det er ikke de jeg skriver om, denne gangen.

At særlig mange i næringslivet ser seg tjent med å gjøre regnskapsarbeidet selv, er i grunnen vanskelig å forstå.

  • Enten priser næringslivet da sin egen arbeidstid til null; man foretrekker å pirke på regnskapet, i stedet for å for eksempel ha fri med familien.
  • Alternativt koster regnskapsføreren mer per time enn man selv kan utfakturere ved å jobbe med det man faktisk tjener pengene på.

Her må vi også forvente at regnskapsføreren gjør jobben vesentlig raskere, så for at dette skal gå opp, bør næringslivet generelt ha en vesentlig lavere timepris enn regnskapsføreren.


Om en leder av en mindre virksomhet, det er jo typisk lederne som selv fører regnskapet, ønsker å prise sin egen arbeidstid til null, så er det selvsagt lov. Det er jo ikke en gang sikkert hen liker de man bor sammen med. Eller som Skavland skrev: «Etter ti måneder med hjemmekontor, har jeg sagt opp jobben for å tilbringe mindre tid med familien».

Hvis det er slik at man skaper mer verdier som regnskapsfører, enn i den bransjen man egentlig jobber i, så bør man kanskje vurdere å bytte beite. Alle vil jo være mest mulig til nytte?


Ta gjerne kontakt med ØkonomiBistand, vi tilbyr de mest effektive løsningene for regnskapsbransjen.