Ryktet om regnskapsførerens død er noe overdrevet

VG skriver i en artikkel 8. januar 2018 at antallet regnskaps- og lønnsmedarbeidere skal gå ned med 5414 de neste 20 åra.

Det jobber i dag omtrent 18 000 i regnskapsbransjen. I tillegg kommer alle regnskapsførerne som jobber i næringslivet for øvrig.

Dette skulle bety at det på 20 år blir omtrent 20 % færre regnskapsførere i Norge.

Disse tallene står i skarp kontrast til undersøkelsen som svenske Reform Institute publiserte i 2014. Der står det at «bokförings- og redovisningsassistenter» med 97 % sannsynlighet var overtatt av maskiner i løpet av 20 år.

Det viser seg at rapporten som VG referer til i januar 2018 til er skrevet av de samme svenskene i Reform Institute. Hvordan kan ett og samme forskningsinstitutt først hevde med 97 % sannsynlighet at jobben til «bokförings- og redovisningsassistenter» er overtatt av maskiner, for deretter, vel tre år senere, si at antallet regnskapsførere i en tjueårsperiode blir redusert med bare 20 %?

Det er vanskelig å spå, særlig om framtiden, og Reform Institute har helgardert seg: Uansett hva som skjer med regnskapsførerne i framtiden kan de slå seg på brystet og si «Hva var det vi sa?»

Vi i ØkonomiBistand er sikkert ikke bedre spåmenn enn Reform Institute. Men vi er eksperter på regnskapsbransjen.

Hver eneste dag jobber vi med å gjøre alle deler av regnskapsproduksjonen mer effektiv. Vi vet at gode verktøy gir bedre kvalitet, bedre ledelsesinformasjon, økt konkurransekraft og ikke minst mer interessante jobber, uansett hvor mange som måtte jobbe med regnskap om 20 år.(Skrevet av Johan Birger Stokmo. Første gang publisert 19. januar 2018.)