Av regnskapsførere, for regnskapsførere

Vi i ØkonomiBistand gjør det morsommere og mer lønnsomt å jobbe med regnskap. Toyota er en av våre kunder og vi følger deres prinsipp: Genchi Genbutsu.


Når vi lager løsninger for regnskapsbransjen så er det alltid i samarbeid med regnskapsførere. Vi er til stede og ser hvordan oppgaver utføres. Da forstår vi best hvor skoen trykker. Alternativet ville være å få problemstillinger beskrevet, dokumentert og tilsendt, men da forsvinner svært ofte verdifull informasjon. Vi er avhengige av den tause og udokumenterte kunnskapen for å lage og tilby de beste løsningene.

Toyota er kjent for bilproduksjon etter Lean-prinsipper. Lave skiftkostnader, effektiviseringstiltak der det monner og stadig forbedring har gjort Lean-filosofien til noe som alle bransjer forsøker å etterleve. I Toyota må alle ansatte på alle nivåer av og til «ned på gølvet» for å forstå hvordan produksjonen egentlig foregår. Det er «på gølvet» at man ser hvilke forbedringstiltak som helst bør settes inn. Det er det samme «gølvet» vi i ØkonomiBistand trives på når vi lager nye løsninger for regnskapsførere.

Ett eksempel er vår løsning for helautomatisk kontering av alle innbetalinger, ØB Intelligent Cremul: Alle konteringsregler er laget etter at regnskapsførere har beskrevet hvordan de jobber med bankbilag. I tillegg har vi selvsagt laget løsningen slik at nye konteringsregler lett kan tilføyes. Da vi fikk forespørsel om automatisk inntektsføring av innbetalt ikke bokført purregebyr så ble dette standardfunksjonalitet i løpet av to uker. Å ta i bruk løsningen er også "Lean", dette sikrer vi gjennom alltid tilgjengelig og alltid oppdatert brukerdokumentasjon samt faste priser på alt som trengs for å komme i gang.

Go see for yourself to thoroughly understand the situation


Toyota kaller det Genchi Genbutsu. Det betyr Go see for yourself to thoroughly understand the situation. For å skjønne sammenhengene må du se med egne øyne.

Man må tenke som en regnskapsfører for å kunne tilby gode løsninger til regnskapsbransjen. Alle i ØkonomiBistands Byråteam har selvfølgelig regnskapsførererfaring. Det håper jeg kundene våre legger merke til.(Skrevet av Johan Birger Stokmo)