2024: Regnskapsbransjen har 100 % av markedet

Hva skjer om vi simulerer utviklingen de neste 8 årene ved hjelp av utviklingen de siste 8 årene? Svaret er at samtlige regnskap i hele Norge føres av et regnskapsbyrå.


Samtlige virksomheter i Norge vil om 8 år ha satt bort regnskapet til en autorisert regnskapsvirksomhet. Beviset ser du i grafen øverst i denne artikkelen.
Tallene fra 2007 til i dag er hentet fra SSBs virksomhetsstatistikk og Regnskap Norges bransjerapporter. Dette tallmaterialet er brukt til å simulere hva som vil bli utviklingen fram til 2024.

Det er ikke alltid fornuftig å forutse framtiden ved hjelp av fortiden. Statistikk kan brukes på mange måter. For eksempel er en årlig prosentvis vekst selvforsterkende. Men faktum er – uansett hvordan man regner på det – at markedsveksten for regnskapsbransjen ikke kan fortsette i samme tempo.

I grafen nedenfor ser vi utviklingen i antallet norske virksomheter og antallet virksomheter som er kunder av regnskapsbyråer. Vi legger til grunn den prosentvise veksten de siste åtte årene og beregner veksten de kommende åtte årene:


Konkurransen vil hardne til. At den organiske veksten i bransjen ikke vil være like sterk i framtiden er ikke negativt i seg selv; alle bransjer kan uansett ikke vokse raskere enn gjennomsnittet for næringslivet. For å bli en framtidig vinner i regnskapsbransjen kreves ganske enkelt det samme som for alle andre virksomheter: Den beste selgeren med det beste tilbudet får oppdraget.

Salg, markedsføring og tjenestetilpasning

Når ikke nye kunder kommer av seg selv i det tempo man ønsker, så tyr man til salg og markedsføring. Det gjelder å ligge i forkant av det kundene etterspør og prøve å gjøre noe annet enn det som var gårdagens suksess. Å være en pålitelig regnskapsleverandør er fortsatt viktig, men ikke lenger nok.

«Løgn, forbannet løgn og statistikk»

«Det er tre typer løgner: Løgn, forbannet løgn og statistikk» skrev Mark Twain i 1907. Sånn er det fortsatt. Men uansett hvor riktig eller feil grafene ovenfor vil vise seg å være, så står vi overfor et skifte i markedet for regnskapstjenester. Det blir tøffere konkurranse i regnskapsbransjen. Framtidens regnskapsførerne må ut og selge og markedsføre sine framtidsrettede tjenester.(Skrevet av Johan Birger Stokmo. Første gang publisert 24. mai 2016.)